דף הבית
דברי מורנו בענייני דיומא

דברי מורנו בענייני דיומא

ג' שבט התשע"ז

חודש שבט

לפני כמה שנים זכינו לשמוע ממו"ר הרב דב קוק שליט"א מענין מזל חודש שבט, וכך אמר: המזל של חודש שבט הוא דלי. ועניין הדלי מרומז בפסוק (במדבר כד, ז) "יזל מים מדליו". וזה מרמז לנו, שהעבודה שלנו צריכה להיות באופן כזה עד שהאדם עובד את הקב"ה באופן שכל כולו מתמלא בקדושה, עד שכביכול נוזל מחוץ לדלי, ואז ממילא גם מי שמחוץ לדלי מקבל מים של קדושה לנפשו. וכך רואים שהשפיע החזון איש . החזון-איש לא דיבר בפני ציבור מעולם, חוץ ...
קרא עוד
ג' שבט התשע"ז

פסח

כתב מו"ר הרב דב קוק שליט"א: עבודתינו בליל פסח היא לנטוע את נטיעת האמונה לכל השנה. ונטיעת האמונה הלזו היא ע"י עבודת סיפור יציאת מצרים לבנו - "והגדת לבנך", בליל הסדר. ונטיעת האמונה בליל פסח היא כעין בן לגבי אב, מפני שליל הסדר הוא אב האמונה לכל השנה כולה, כמו שנרמז בשם ליל הסדר שמסדר לכל השנה, (ובפרט שיש בו ט"ו סימנים בליל הפסח – קדש ורחץ וכו', לקבל י"ה דהויה שהם כנגד אבא ואמא כידוע). וזה גדר סיפור פשט יציאת...
קרא עוד
ג' שבט התשע"ז

חודש ניסן

כתב מו"ר הרב דב קוק שליט"א: ברכת האילנות קשורה ללידת עם ישראל שהיתה בפסח כידוע בכמה מקומות. והאדם נמשל לעץ השדה, וממילא משמש אילן המלבלב בימי ניסן כמשל ללידת האדם מישראל. וברכת האילנות היא על אילנות המלבלבים. ומטבע "לבלוב" הוא פעמיים "לב" אשר נדרש במאמר "בכל לבבך" - בשני יצריך ביצה"ט וביצה"ר, שהיא דרגת אברהם אבינו שהשלים עם יצרו שהוא "בעל הרגל" של הפסח כידוע, ומצא מין את מינו וניעור.♦ מורנו הרב בברכת...
קרא עוד
ג' שבט התשע"ז

פורים

הכנה לחג הפורים מתורתו של מו"ר הרב שליט"א אפילו דבר של צער והסתר הוא אינו אלא לטובה, אלא שמכוסה היא אותה הטובה בגדר סוד פנימי שמוסתרת היא משמים. ויפה כח ה"יין" לגלות "סוד", ממילא חושף היין את הארת הטוב הנסתר והחבוי בתוך רושם הרע החיצוני. וכן הוא במשתה היין של אסתר, שעד משתה אסתר היה נראה שהמן מבקש את טובת המלך בצחצחות לשונו החיצונית כעין עשו הרע הנמשל לחזיר "הפושט טלפיו ואומר טהור אני", אבל במשתה...
קרא עוד
ג' שבט התשע"ז

ט"ו בשבט

ראש השנה לאילנות דברי מורנו הרב שליט"א בענייני ט"ו בשבט לכבוד ט"ו בשבט הקרב, נביא בימים הקרובים קצת ממעלת שבעת המינים ומענייני האכילה, ומה אנו יכולים ללמוד ולהתחזק מהם, על פי משנתו של מו"ר הרב שליט"א. בעניין חיטה וגפן: אנו רואים חידוש מיוחד, שבאכילת גרעיני חיטה כמו שהן, הם לא משביעים את הרעב אלא כשאר פירות בלבד (ובסוכות אינם חייבים בסוכה), ואילו אם האדם טחן ואפה ועשה לחם המשביע מן הכל, אע"פ שלא הוסיף שום...
קרא עוד
1 2 3

מעוניינים לקבל מידע נוסף?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם